Khởi đầu năm 2014, Dynadot có đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt có tên “Happy Transfer Tuesday”. Theo đó, vào mỗi thứ 3 hàng tuần, sẽ có một mã giảm giá transfer một loai tên miền từ nhà cung cấp khác về Dynadot.