Nhà cung cấp dịch vụ cloud server có trụ sở tại New York mới đưa thêm tính năng monitoring, hỗ trợ người dùng trực tiếp theo dõi tình trạng hệ thống, áp dụng free với tất cả các loại Droplet.

Nếu đã từng đọc bài viết giới thiệu về ICANN, bạn chắc hẳn sẽ nhớ 2 khái niệm registry và registrar mà Canh Me đã nhắc tới. Trong đó, các registrar duy trì hoạt động bằng cách bán tên miền, cung cấp các dịch vụ liên quan, hỗ trợ cho việc duy trì một website. Vậy còn các registry thì sao?