Mailchimp là một trong số những nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing lớn nhất trên thế giới. Bằng cách sử dụng thủ thuật kích hoạt chức năng bảo mật 2 lớp AlterEgo dưới đây bạn sẽ tiết kiệm được 10% chi phí mỗi tháng.