DreamCompute là dịch vụ Cloud VPS dựa trên nền tảng đám mây của DreamHost. Với mỗi plan, bạn có thể tạo ra các VPS với tài nguyên nằm trong giới hạn rất dễ dàng, nhanh chóng thông qua DreamCompute Dashboard hoặc OpenStack APIs và command-line tool. DreamCompute đang cung cấp VPS với các hệ điều hành thông dụng như Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora.