Tuần trước Nhân Hòa có chương trình server GIẢI NHIỆT MÙA HÈ cho khu vực Phía Nam, giá khá COOL nhưng số lượng hơi ít. Lần này, Nhân Hòa tiếp tục có FLASH SALES SERVER, có 2 gói cấu hình và giá ngon hơn, áp dụng trên toàn quốc, đặc biệt là có thể thanh toán tối thiểu 3 tháng.