Mặc dù không còn giá ngon 29k nhưng GoDaddy vẫn sẽ là địa chỉ mình tin nhiều bạn lựa chọn vì đây là nhà cung cấp tên miền lớn nhất thế giới, giao diện quản lý Tiếng Việt dễ dùng.