Nếu bạn đang cần tạm một tên miền mới hoặc tên miền .COM hay .NET đã có người đăng ký thì .CO là một lựa chọn vô cùng tốt nhé.