Sáng sớm mai, ngày 04/03/2016, Name.com sẽ tiếp tục series chương trình khuyến mãi Flash Sale trong vòng 2 giờ, giảm giá tên miền .ME chỉ còn 0.99$/năm mà thôi.