Khuyến mãi khi đăng ký mới tên miền thì chúng ta đã thấy rất nhiều, tuy nhiên khuyến mãi transfer thì gần như rất hiếm khi xuất hiện. Và chương trình giảm giá khi transfer tên miền này của Gandi.net đang là lựa chọn tốt nhất nếu bạn có nhu cầu.