Cần tối thiểu 50,000 USD để quản lý một loại domain

Nếu đã từng đọc bài viết giới thiệu về ICANN, bạn chắc hẳn sẽ nhớ 2 khái niệm registry và registrar mà Canh Me đã nhắc tới. Trong đó, các registrar duy trì hoạt động bằng cách bán tên miền, cung cấp các dịch vụ liên quan, hỗ trợ cho việc duy trì một website. Vậy còn các registry thì sao?