GoDaddy tự động sao lưu dữ liệu của website bao gồm toàn bộ Files và Database lưu trữ trong vòng 30 ngày. Nếu như có vấn đề gì đó dẫn đến việc website bị lỗi, hỏng các bạn có thể dễ dàng khôi phục lại dữ liệu từ những ngày trước chỉ với vài thao tác đơn giản.