Đầu tháng 5 này, BKNS khuấy động hè với chương trình ưu đãi dành cho các dịch vụ Hosting, Cloud VPS, thuê máy chủ.