Một điểm hạn chế lớn nhất ở Linode đó là bạn chỉ thanh toán được với thẻ Visa/Master mà không thể dùng được PayPal. Hôm nay, mọi chuyện đã khác.

Khi website của bạn có lượng truy cập tăng dần lên theo thời gian và gói shared hosting đang sử dụng không còn đáp ứng được nhu cầu nữa, đó là lúc bạn cần nâng cấp sử dụng VPS.