Nhằm thay đổi cho phù hợp với thị trường công nghệ cũng như giúp khách hàng có hiệu quả sử dụng tốt hơn, AZDIGI vừa thông báo sẽ tiến hành nhân đôi RAM của tất cả dịch vụ SSD KVM VPS.