Xác nhận email thành công

Xin chúc mừng!

Bạn đã xác nhận email thành công.

Hãy kiểm tra ngay email mới được gửi từ Luân Trần <admin@canhme.com> và đón chờ những thông tin hấp dẫn tiếp theo nhé.

Ngoài email, bạn có thể follow Canh Me thông qua Fanpage và đăng ký Push Notification để nhận thông báo ngay lập tức khi có khuyến mại, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nhấn vào đây để quay trở lại trang chủ.

P/s: bạn vui lòng add địa chỉ email admin@canhme.com vào sổ địa chỉ để đảm bảo nhận được đầy đủ những email về sau nhé.

Luân Trần,
Admin Canh Me