Mình có nhận được thông báo về chương trình dùng thử Barracuda WAF 30 ngày, được tặng 200$ AWS Credits miễn phí.