Long Vân hiện tại đang cung cấp gói Cloud Desktop với chi phí cực kì hạt dẻ, phí khởi tạo chỉ 5.000 VND và phí sử dụng chỉ từ 1000 VND/giờ. Đồng thời khi khởi tạo Cloud Desktop bạn sẽ được tặng 20 ĐIỂM tương đương với 20 giờ sử dụng miễn phí.