Đánh giá tốc độ phân giải DNS: CloudFlare, Google, Quad9, OpenDNS

Nhân dịp cả thế giới đang sục sôi về cặp DNS rất đẹp (tứ quý 1) mới xuất hiện của CloudFlare 1.1.1.1 và 1.0.0.1, mình có chuẩn bị bài viết so sánh tốc độ phân giải DNS giữa những nhà cung cấp đang có hiện nay để anh em tham khảo.

Dịch vụ DNS đóng vai trò chuyển một địa chỉ web (ví dụ canhme.com) thành địa chỉ IP để router có thể hiểu và tiếp tục các bước truy cập Internet. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) sẽ đều có hệ thống DNS riêng nhưng chúng hầu hết khá chậm và không bảo mật, đó là lý do mà các dịch vụ DNS ra đời.

Theo thông tin từ CloudFlare cho biết, dịch vụ của họ nhấn mạnh tới tốc độ và sự bảo mật khi công bố đây là dịch vụ DNS nhanh nhất Internet và ưu tiên quyền riêng tư của người dùng. CloudFlare mặc định hỗ trợ DNS qua TLS và DNS qua HTTPS. Thông tin chi tiết: https://1.1.1.1

Các nhà cung cấp dịch vụ DNS

Trong bài so sánh này, chúng ta sẽ lựa chọn top 8 nhà cung cấp DNS free, bao gồm:

 • Google 8.8.8.8: Private và không có bộ lọc. Lựa chọn phổ biến nhất.
 • CloudFlare 1.1.1.1: Private và không có bộ lọc. Mới xuất hiện.
 • Quad9 9.9.9.9: Private và có lọc bảo vệ, block truy cập tới những domain độc hại.
 • OpenDNS 208.67.222.222: Block domain độc hại và nội dung người lớn.
 • Norton DNS 199.85.126.20: Block domain độc hại và tích hợp với chương trình Antivirus của họ.
 • CleanBrowsing 185.228.168.168: Private và có lọc bảo vệ, block truy cập nội dung người lớn.
 • Yandex DNS 77.88.8.7: Block domain độc hại. Rất phổ biến ở Nga.
 • Comodo DNS 8.26.56.26: Block domain độc hại.

Bảng so sánh lựa chọn bảo mật giữa các nhà cung cấp:

Provider Privacy DNSCrypt DNS over HTTPS DNS over TLS
Google
CloudFlare
Quad9
OpenDNS
Norton
CleanBrowsing
Yandex DNS
Comodo DNS

Locations

Có tất cả 18 location trên khắp thế giới tham gia vào bài test này, đa phần sử dụng VPS và cố gắng query DNS từ nhiều vị trí nhất có thể. Điều này sẽ cho chúng ta biết hệ thống DNS được kết nối tốt như thế nào, họ có nhiều datacenter trải dài trên khắp thế giới hay không. Danh sách location:

 • Bắc Mỹ: San Diego, Los Angeles, New York, Toronto, Montreal, Atlanta, Dallas, Fremont, San Francisco
 • Châu Âu: London, Paris, Amsterdam, Frankfurt
 • Châu Á: Tokyo, Singapore, Bangalore (India), Sydney, Brisbane (Australia)
 • Nam Mỹ: Sao Paulo

Nếu muốn, bạn có thể sử dụng tool DNS Performance Test để tự test với đường truyền mạng ở nhà.

Kết quả

Chúng tôi đã thực hiện 70 query lookup DNS trong suốt một giờ với những domain phổ biến như Google, Facebook, Twitter, Gmail… Sau đó dựa vào kết quả trung bình của mỗi location để làm thước đo tốc độ phân giải DNS.

Tổng kết

Tất cả các nhà cung cấp (ngoại trừ Yandex) đều cho kết quả khá tốt ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu với response time trung bình < 15ms. Thực tế, bạn có thể lựa chọn nhà cung cấp nào cũng được vì chúng ta không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa một vài ms. Khu vực Châu Á và Nam Mỹ lại cho kết quả khác biệt khi một vài DNS providers không có kết nối tốt ở đây.

 • CloudFlare có dịch vụ DNS nhanh nhất trong 72% location với tốc độ trung bình tuyệt vời, 4.98 ms trên khắp thế giới.
 • GoogleQuad9 lần lượt đứng thứ 2 và 3. Quad9 nhanh hơn Google ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng kém hơn ở Châu Á và Nam Mỹ.
 • CloudFlare xuất hiện mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Trong khi Google và Quad9 có một vài location cho tốc độ response cao, CloudFlare vẫn chạy ngon.
 • Yandex chỉ sử dụng được ở Nga, những nơi khác rất chậm.
 • CleanBrowsing là nhà cung cấp có filter block nội dung người lớn (porn) nhanh nhất.

Kết quả này chỉ mang tính chất tương đối vì chúng ta khó có thể so sánh 1 vs 1 giữa các nhà cung cấp vì họ có những tính năng đặc biệt có thể khiến tốc độ chậm hơn một chút (ví dụ block domain độc hại chẳng hạn).

Tốc độ trung bình của CloudFlare hơn Google 11.46 ms, con số này người thường khó có thể nhận ra nên các bạn đừng thần thánh hóa DNS, sử dụng CloudFlare không thể làm đường truyền Internet nhà bạn nhanh hơn được bao nhiêu đâu.

Global Average
#1 CloudFlare: 4.98 ms
#2 Google: 16.44 ms
#3 Quad9: 18.25 ms
#4 CleanBrowsing: 19.14 ms
#5 Norton: 34.75 ms
#6 OpenDNS: 46.51 ms
#7 Comodo: 71.90
#8 Yandex: 169.91

North America Average
#1 CloudFlare: 3.93 ms
#2 Quad9: 7.21 ms
#3 Norton: 8.32 ms
#4 Google: 8.53 ms
#5 CleanBrowsing: 11.83 ms
#6 OpenDNS: 14.66 ms
#7 Comodo: 25.91 ms
#8 Yandex: 119.09 ms

Europe Average
#1 CloudFlare: 2.96
#2 Quad9: 4.35
#3 CleanBrowsing: 5.74
#4 Google: 7.17
#5 OpenDNS: 8.99
#6 Norton: 10.35
#7 Comodo: 13.06
#8 Yandex: 35.74

Results Data

USA, NewYork
#1 Quad9 1.50 ms
#2 CloudFlare 1.57 ms
#4 Norton_DNS 7.28 ms
#5 Google_DNS 7.71 ms
#6 OpenDNS 9.71 ms
#6 CleanBrowsing 10.85 ms
#7 Comodo_DNS 12.00 ms
#8 Yandex_DNS 108.14 ms

USA, San Diego
#1 CloudFlare 8.57 ms
#2 Norton_DNS 9.00 ms
#3 Google_DNS 14.28 ms
#4 CleanBrowsing 19.28 ms
#5 OpenDNS 19.42 ms
#6 Quad9 19.42 ms
#7 Comodo_DNS 40.00 ms
#8 Yandex_DNS 193.57 ms

Canada, Toronto
#1 CloudFlare 3.42 ms
#2 Google_DNS 9.42 ms
#3 Norton_DNS 13.00 ms
#4 CleanBrowsing 13.71 ms
#5 Quad9 15.28 ms
#6 OpenDNS 17.85 ms
#7 Comodo_DNS 21.71 ms
#8 Yandex_DNS 124.14 ms

Canada, Montreal
#1 CleanBrowsing 15.28 ms
#2 Google_DNS 16.71 ms
#3 CloudFlare 17.00 ms
#4 Quad9 17.71 ms
#5 OpenDNS 23.42 ms
#6 Norton_DNS 25.71 ms
#7 Comodo_DNS 84.28 ms
#8 Yandex_DNS 118.85 ms

USA, Atlanta
#1 Quad9 1.71 ms
#2 CloudFlare 1.85 ms
#3 Google_DNS 4.14 ms
#4 CleanBrowsing 15.42 ms
#5 Norton_DNS 17.00 ms
#6 OpenDNS 17.14 ms
#7 Comodo_DNS 18.57 ms
#8 Yandex_DNS 127.57 ms

USA, Dallas
#1 CloudFlare 2.10 ms
#2 Norton_DNS 3.14 ms
#3 Quad9 3.42 ms
#4 OpenDNS 6.71 ms
#5 Google_DNS 7.14 ms
#6 CleanBrowsing 10.85 ms
#7 Comodo_DNS 38.42 ms
#8 Yandex_DNS 153.28 ms

USA, Fremont
#1 CloudFlare 2.00 ms
#2 Norton_DNS 6.14 ms
#3 Quad9 11.00 ms
#4 CleanBrowsing 11.85 ms
#5 Google_DNS 13.71 ms
#6 Comodo_DNS 22.00 ms
#7 OpenDNS 24.42 ms
#8 Yandex_DNS 185.00 ms

USA, San Francisco
#1 Norton_DNS 2.00 ms
#2 Quad9 2.14 ms
#3 CloudFlare 2.85 ms
#4 Google_DNS 12.28 ms
#5 CleanBrowsing 21.14 ms
#6 Comodo_DNS 22.14 ms
#7 OpenDNS 28.00 ms
#8 Yandex_DNS 180.42 ms

UK, London
#1 CloudFlare 1.14 ms
#2 Quad9 1.85 ms
#3 CleanBrowsing 2.00 ms
#4 Norton_DNS 6.57 ms
#5 Google_DNS 7.71 ms
#6 Comodo_DNS 9.85 ms
#7 OpenDNS 9.85 ms
#8 Yandex_DNS 35.57 ms

France, Paris
#1 CloudFlare 5.14 ms
#2 Comodo_DNS 10.00 ms
#3 Google_DNS 10.14 ms
#4 Quad9 12.71 ms
#5 OpenDNS 13.57 ms
#7 CleanBrowsing 14.85 ms
#6 Norton_DNS 23.85 ms
#8 Yandex_DNS 38.14 ms

NL, Amsterdam
#1 CloudFlare 1.14 ms
#2 CleanBrowsing 1.14 ms
#3 Quad9 1.71 ms
#4 Google_DNS 2.71 ms
#5 OpenDNS 4.42 ms
#6 Norton_DNS 9.85 ms
#7 Comodo_DNS 12.85 ms
#8 Yandex_DNS 40.42 ms

Germany, Frankfurt
#1 Norton_DNS 1.14 ms
#2 Quad9 1.14 ms
#3 CloudFlare 4.42 ms
#4 CleanBrowsing 5.00 ms
#5 Google_DNS 8.14 ms
#6 OpenDNS 8.14 ms
#7 Comodo_DNS 19.57 ms
#8 Yandex_DNS 28.85 ms

Japan, Tokyo
#1 CloudFlare 2.00 ms
#2 CleanBrowsing 2.14 ms
#3 Norton_DNS 6.14 ms
#4 Google_DNS 17.28 ms
#5 Quad9 40.57 ms
#6 Comodo_DNS 124.14 ms
#7 OpenDNS 125.71 ms
#8 Yandex_DNS 283.00 ms

Singapore
#1 CloudFlare 1.14 ms
#2 Google_DNS 2.00 ms
#3 Quad9 2.14 ms
#4 CleanBrowsing 2.28 ms
#5 OpenDNS 28.14 ms
#6 Norton_DNS 34.14 ms
#7 Comodo_DNS 203.71 ms
#8 Yandex_DNS 343.00 ms

India, Bang
#1 CloudFlare 7.42 ms
#2 Norton_DNS 21.28 ms
#3 Quad9 38.85 ms
#4 Google_DNS 40.71 ms
#5 OpenDNS 59.42 ms
#6 CleanBrowsing 138.71 ms
#7 Comodo_DNS 150.57 ms
#8 Yandex_DNS 171.57 ms

Australia, Sydney
#1 CloudFlare 22.28 ms
#2 Quad9 25.00 ms
#3 Google_DNS 26.14 ms
#4 CleanBrowsing 34.57 ms
#5 OpenDNS 37.85 ms
#6 Norton_DNS 164.57 ms
#7 Comodo_DNS 186.28 ms
#8 Yandex_DNS 352.14 ms

Australia, Brisbane
#1 CloudFlare 3.00 ms
#2 CleanBrowsing 13.57 ms
#3 Quad9 17.71 ms
#4 Google_DNS 66.14 ms
#5 Norton_DNS 160.14 ms
#6 Comodo_DNS 188.28 ms
#7 OpenDNS 190.28 ms
#8 Yandex_DNS 336.71 ms

Brasil, Sao Paulo
#1 CloudFlare 2.71 ms
#2 CleanBrowsing 12.00 ms
#3 Google_DNS 29.71 ms
#4 Norton_DNS 114.71 ms
#5 Quad9 114.71 ms
#6 Comodo_DNS 129.85 ms
#7 OpenDNS 213.14 ms
#8 Yandex_DNS 238.14 ms

Tác giả Nykolas Z

Comment của bạn

54 Comments on "Đánh giá tốc độ phân giải DNS: CloudFlare, Google, Quad9, OpenDNS"

avatar

mới nhất cũ nhất like nhiều nhất
Uyên

Em mới tập làm website, anh cho em hỏi cái phân giải DNS này để tối ưu cho website mình thiết kế phải không ạ? Được thì cho em hướng dẫn sử dụng của Google với

Vu Tuan Anh
Vu Tuan Anh
1 comment

Anh Luan cho em hỏi gói VPS của linode 4GB có tải được web truy cập 5000 khách/ ngày ko a. cho e hỏi a dùng giao diện gì , và web chiasecoupon đâu mất tiêu rồi a ?

Tri Bao

Ngon đó chứ

Lộc2 năm gắn bó cùng Canh Me

Mình dùng gói Godaddy $12 và dùng Cloudflare làm SSL, ban đầu bình thường, hơn 1 tháng nay có tốc độ hơi chậm, vào quản trị đôi khi load k nỗi 1 hồi mới vô, không biết lỗi do đâu… help me

Toàn Quân1 năm gắn bó cùng Canh Me
Toàn Quân
15 comment

Làm sao biết mình đang dùng DNS nào các bác nhỉ, vào website nào để check

Lê Vũ1 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments

Vẫn đang dùng DNS của Google bởi vì đơn giản là nhiều người dùng nên check update DNS chuẩn hơn, dùng những thằng khác đôi khi nó update DNS rồi mà Google chưa update nên khách hàng vào web không được cũng chẳng cách nào biết. laugh

Châu Khoa2 năm gắn bó cùng Canh Me

Đó giờ xài OpenDNS cho công ty, có dashboard quản lý dễ dàng nên cứ ở vậy tới giờ laugh

W&J1 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 200 comments

đang dùng cả 2 ông lớn CF, GG laugh

vmgame3 năm gắn bó cùng Canh Me

cloudflare bị sập ah các bác T.T

Tuấn2 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments

Đã dùng thử mấy hôm cho cả laptop, mobile…nói chung thấy có vẻ ổn. Vẫn đang tiếp tục theo dõi

Lê Huy2 năm gắn bó cùng Canh Me

cảm ơn ad đã có công tổng hợp kiến thức cho bạn đọc blush

Trường Vui Vẻ1 năm gắn bó cùng Canh Me
Trường Vui Vẻ
20 comment

quan trọng là độ “ổn định”
chứ chênh nhau vài chục ms thì ko cảm nhận được đâu

Sơn3 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 300 comments

Xác nhận là 1.1.1.1 của CF nhanh hơn nhé, cài vào sướng hơn hẳn, trước đây dùng GG cứ thỉnh thoảng nó cho mình chờ dài cổ luôn.

lâm2 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments

nhanh hơn khoảng 10ms thôi bạn, không thể nào cảm nhận được tốc độ ấy đâu :v . Ngoài ra khi xài dns của cloudflare có thể sẽ bị chậm cập nhật dns chứ ko nhanh như google.

Hải5 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments

Đang dùng cả 2 thằng Cloudflare và Google

Lê Vũ1 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments

Dùng vậy cho chắc, chính là 8888 còn phụ là 1111 laugh

Tuấn4 năm gắn bó cùng Canh Me

cái này dùng như thế nào vậy các bác ? dùng cho website hay dùng cho laptop ?

Lại Văn Đức3 năm gắn bó cùng Canh Me
Lại Văn Đức
49 comment

Dùng cho máy tính của bạn.

Hoàng Photography3 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 300 comments
Hoàng Photography
383 comment

Bạn có thể sử dụng khi cấu hình DNS của modem internet, trên PC hoặc laptop, trên các thiết bị cho phép cấu hình DNS

Lê Vũ1 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments

Câu hỏi tính nhất trong group năm nay, cái này dĩ nhiên là dùng cho máy tính rồi, laugh

Lê Minh Tiên1 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 200 comments
Lê Minh Tiên
257 comment

cloudflare ngon mà giggle

Tran Ba Dat3 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments
Tran Ba Dat
165 comment

Dùng mấy hôm nay rồi. Thấy cũng vậy, hơn nhau chục ms thì cũng không thể nào cảm nhận được laugh

hoàng3 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 400 comments

đa phần sử dụng dns server free của cloudflare nên sử dụng dns của cloudflare có lẽ là lựa chọn tốt nhất. clap .

Lê Vũ1 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 100 comments

Hai cái này không liên quan gì với nhau nhé bạn, laugh

hoàng3 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 400 comments

thông não luôn đi bạn tongueout

hoàng3 năm gắn bó cùng Canh MeHơn 600 comments

google là 8.8.8.8 – 8.8.4.4
vậy cloudfie là 1.1.1.1 và gì nữa các bác

Kevin1 năm gắn bó cùng Canh Me

1.0.0.1

Vỹ Spirit2 năm gắn bó cùng Canh Me
Vỹ Spirit
VIP Member

Dùng bữa giờ thấy cũng bình thường laugh chắc tại ko để ý lắm