Bạn biết không? Nhiều người vẫn thường lo ngại trong quá trình nâng cấp hosting có thể làm mất đi dữ liệu, thay đổi hoạt động của website cũng như mất nhiều thời gian. Thế nhưng trên thực tế thì việc nâng cấp hosting chỉ mất tầm vài phút và tuyệt đối không ảnh hưởng đến chất lượng của website, IP cũng như các thiết lập ban đầu của khách hàng đối với các tài khoản.